اطلاعیه ها

دوه های آموزشی

ورود

به سایت گروه دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید.


Designed by:
 CFD Group

روش حجم محدود - مقدمات

 روش حجم محدود - مقدمات

                                                                                                    محسن لاهوتی

     Finite Volume Method - Part I: The Basic        By:Mohsen Lahooti

در این فایل آموزشی، Power Point روش حجم محدود (finite volume) که توسط آقای محسن لاهوتی، در دوره آموزشی CFD گروه دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان تدریس می گردد قرار داده شده است.

دریافت فایل آموزشی